Uppdatering: Grekisk utredning av kontrakt från 1999

Tillgänglig på English Svenska
  • Utredningen är en del av grekiska myndigheters granskning av affärer i försvarssektorn
  • Den aktuella delen av utredningen rör ett kontrakt från 1999 undertecknat av Ericsson Microwave Systems, ett bolag som Ericsson avyttrade 2006
  • Två nuvarande och fyra före detta Ericssonanställda åtalas
Press release
jul 07, 2017 09:00 (GMT +00:00)

Ericsson ger en uppdatering om den pågående utredningen i Grekland gällande en försvarsaffär från 1999.  

Grekiska myndigheter har under ett flertal år utrett affärer inom den grekiska försvarssektorn. En utredning rör ett kontrakt från 1999 där Ericsson Microwave Systems levererade en luftburen radarlösning till Grekland. Trots att Ericsson Microwave Systems avyttrades av Ericsson 2006, har Ericsson vid ett flertal tillfällen kommenterat utredningen.

I juni 2016 bekräftade Ericsson att en grekisk åklagare hade delgivit sju nuvarande och före detta Ericssonanställda misstanke om eventuell korruption (läs pressmeddelandet från den 19 juni 2016 här).

Ericsson har inte kontaktats av några myndigheter i ärendet, men känner till att det fattats beslut om att åtala sex av de sju individerna – två nuvarande och fyra före detta anställda.

Eftersom det är en pågående process är det olämpligt för bolaget att kommentera ärendet i detalj. Ericsson ser allvarligt på alla anklagelser om oegentligheter begångna av bolagets anställda. Ericsson arbetar kontinuerligt med att utveckla bolagets antikorruptionsprogram och har en tydlig affärsetisk kod som bekräftas av våra anställda vid anställning och upprepade gånger under anställningstiden.

Ericsson har nolltolerans mot korruption och mutor – ett åtagande som börjar i bolagets ledningsgrupp och som upprätthålls i alla delar av organisationen, i alla delar av världen. Ericsson arbetar aktivt för att förhindra korruption inom koncernen, exempelvis genom anti-korruptionsträning för anställda och leverantörer. Detta arbete redovisas transparent i bolagets årliga rapport kring hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Bakgrundsmaterial och högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.ericsson.com/press 

FÖLJ OSS:

www.twitter.com/ericsson
www.facebook.com/ericsson
www.linkedin.com/company/ericsson www.youtube.com/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

News Center

media.relations@ericsson.com
(+46 10 719 6992)

investor.relations@ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111 000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222,6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och NASDAQ New York. Läs mer på www.ericsson.com