Skip navigation

Ericsson förvärvar Vonage för USD 6,2 miljarder för att bygga en global nätverks- och kommunikationsplattform för öppen innovation

Tillgänglig på English Français Svenska 简体中文
  • Ericsson har ingått en överenskommelse om att förvärva Vonage, en global leverantör av molnbaserad kommunikation, för ett kontantpris om USD 6,2 miljarder med enhälligt godkännande av Vonages styrelse
  • Förvärvet stödjer Ericssons strategi att expandera och stärka sin närvaro inom trådlösa företagslösningar och bredda det globala erbjudandet
  • Stark utveckling och tillväxtutsikter byggda på Vonage Communications Platform (VCP) som står för omkring 80% av Vonages totala intäkter och engagerar mer än en miljon registrerade utvecklare globalt
  • Transaktionen förväntas öka Ericssons EPS (exklusive påverkan av icke-kontanta avskrivningar) och fritt kassaflöde före M&A från 2024 och framåt
  • Förvärvet, som är villkorat av godkännande från Vonages aktieägare, regulatoriska godkännanden och andra sedvanliga villkor, förväntas slutföras under första halvåret 2022
Press release
Nov 22, 2021 06:00 (GMT +00:00)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) har ingått en överenskommelse att förvärva Vonage Holdings Corp. (NASDAQ: VG) för USD 21 per aktie. Detta innebär ett förvärvspris om totalt cirka USD 6,2 miljarder (”Enterprise Value”).

Förvärvsavtalet (”merger agreement”) har godkänts enhälligt av Vonage styrelse. Transaktionen bygger på Ericssons uttalade ambition att växa globalt inom den trådlösa företagsmarknaden och erbjuder existerande kunder en större adresserbar marknad värderad till USD 700 miljarder vid 2030.

Börje Ekholm, VD och koncernchef för Ericsson, säger: ”Kärnan i vår strategi är att bygga ledande mobila nätverk baserat på teknikledarskap. Detta skapar förutsättningar att bygga närvaro på företagsmarknaden. Förvärvet av Vonage innebär nästa steg för att leverera på denna strategiska prioritering. Vonage ger oss en plattform som hjälper våra kunder att skapa intäktsströmmar från investeringar i nätverken vilket gynnar utvecklare och företag. Föreställ dig styrkan i 5G, som är den största innovationsplattformen någonsin, direkt tillgänglig för utvecklare. Lägg där till Vonages avancerade förmåga i en värld med 8 miljarder uppkopplade saker. Idag gör vi det möjligt.”

”Nätverks-API:er är idag en väl etablerad marknad för meddelande-, röst- och videotjänster, men med betydande potential för att skapa nya värden genom 5G och 4G:s förmågor. Vonages starka ekosystem av utvecklare kommer att få tillgång till nätverks-API:er för 4G och 5G på ett enkelt och globalt sammanhållet sätt. Detta kommer göra det möjligt för dem att skapa nya innovativa och globala erbjudanden. Operatörer kommer att kunna skapa nya intäktsströmmar från sina investeringar i nätverksinfrastruktur genom att generera nya API-drivna intäkter. Företag kommer att gynnas av prestandan hos 5G genom ökad effekt på deras operativa förmåga och möjlighet att ta del av nytt värde från applikationer skapade ovanpå nätverken.”

Rory Read, VD för Vonage, säger: ”Ericsson och Vonage har en delad ambition i att accelerera vår långsiktiga tillväxtstrategi. Sammanstrålningen mellan internet, mobilitet, molnet och kraftfulla 5G-nätverk skapar en våg av digital transformation och intelligent kommunikation, vilken driver en världsomfattande förändring i hur företag agerar. Kombinationen av våra två bolag skapar spännande möjligheter för kunder, partners, utvecklare och medarbetare att fånga dessa möjligheter.”

”Vi tror att bli en del av Ericsson ligger i våra aktieägares intresse och är ett bevis på Vonage ledande position inom molnkommunikation för företag, vår innovativa produktportfölj och vårt enastående team.”

För Ericssons del bygger förvärvet på den framgångsfulla integrationen av Cradlepoint i september 2020. Cradlepoint har fortsatt att utvecklas starkt under Ericssons ägarskap.

Vonage och Vonage Communications Platform (VCP)

Vonage, en global leverantör av molnbaserad kommunikation, har en stark meritlista vad gäller tillväxt och marginalutveckling. Under 12-månadersperioden till 30 september 2021 hade Vonage en försäljning på USD 1,4 miljarder och under samma period levererade Vonage en justerad EBITDA-marginal på 14% och ett fritt kassaflöde på 109 miljoner USD.

Den molnbaserade Vonage Communications Platform (VCP) betjänar över 120 000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt. API-plattformen (API: Application Programming Interface) inom VCP tillåter utvecklare att bädda in högkvalitativ kommunikation – inklusive meddelanden, röst och video – i applikationer och produkter, utan back-end-infrastruktur eller gränssnitt. Vonage tillhandahåller också lösningar inom Unified Communications as a Service (UCaaS) och Contact Center as a Service (CCaaS) genom Vonage Communications Platform.

VCP står för omkring 80% av bolagets nuvarande intäkter och levererade stark intäktstillväxt på över 20% under treårsperioden fram till 2020 och den justerade EBITDA-marginalen har förbättrats från -19% 2018 till break-even under 12-månadersperioden till 30 september 2021. Vonages ledningsgrupp förväntar sig att leverera en årlig tillväxt i VCP-verksamheten på över 20% under kommande år.

Ericsson och Vonage – skapar en vinnande kombination

Närvaron av Vonage i Communication Platform as a Service-segmentet (CPaaS) kommer att ge Ericsson en möjlighet till en kompletterande, betydande marknad med hög tillväxt. Med ökande investeringar i 4G och 5G – och ett blomstrande ekosystem av nya applikationer och användningsfall som utnyttjar kraften i moderna nätverk – har efterfrågan från företag på programmerbara nätverk accelererat. CPaaS-teknologier demokratiserar nätverksåtkomst genom att erbjuda API-aktiverade kommunikationstjänster. CPaaS-marknaden förväntas nå 22 miljarder USD år 2025, och växa med 30% årligen. Dessutom förväntas Ericssons globala ledarskap inom 5G-teknik ge tillgång till det framväxande området öppna nätverks-API:er, som förväntas nå minst 8 miljarder USD vid slutet av decenniet byggt på en stark tillväxtprofil. Operatörskunder kommer även att gagnas av ökade intäktsmöjligheter från deras nätverksinvesteringar, optimering av användarupplevelsen och genererandet av ytterligare tillväxtmöjligheter med nya och avancerade globala nätverks-API:er samt tillgång till Vonages lösningar inom unified communication och contact center.  

Kombinationen av Vonages kundbas och utvecklarnätverk tillsammans med Ericssons djupa nätverksexpertis, 26 000 FoU-specialister och global räckvidd skapar möjlighet att accelerera fristående strategier och innovation på marknaden. Detta inkluderar att påskynda företagsdigitaliseringen och utveckla avancerade API:er som möjliggörs av 5G; Ericsson vill lägga kraften i det trådlösa nätverket och kommunikation i händerna på utvecklaren. Sådana API:er kan användas för att säkerställa kvaliteten för kritiska tjänster inom digital vård- och utbildning samt självkörande fordon. Dessutom kan de säkra prestandaförbättringar inom spel och ”Extended Reality” över trådlösa nät.

På längre sikt avser Ericsson att erbjuda värdefördelar för hela ekosystemet – telekomoperatörer, utvecklare och företag – genom att utveckla en ledande global plattform för öppen innovation inom nätverkslösningar, byggt på Ericssons och Vonages kompletterande lösningar.

Översikt av transaktionen

Förvärvet kommer att genomföras genom ett förvärvsavtal genom vilket Ericsson kommer att förvärva alla Vonages utestående aktier för en kontant köpeskilling av 21 USD per aktie. Köpeskillingen representerar en premie på 28% gentemot Vonages stängningskurs den 19 november 2021 på 16,37 USD per aktie, och en premie på 34% gentemot den volymvägda genomsnittliga aktiekursen över 3 månader till 19 november 2021 på 15,71 USD per aktie.

Förvärvet kommer att finansieras genom Ericssons befintliga likvida medel, som per den 30 september 2021 uppgick till 88 miljarder SEK på bruttobasis och 56 miljarder SEK på nettobasis.

Transaktionen förväntas snabbt skapa möjligheter till intäktssynergier, vilket inkluderar white-labelling och korsförsäljning av den kombinerade produktportföljen uppskattat till USD 0,4 miljarder år 2025. Ericsson förväntar sig också att uppnå viss kostnadseffektivitet efter att transaktionen genomförts.

Transaktionen förväntas öka EPS (exklusive påverkan av icke-kontanta avskrivningar) och fritt kassaflöde före M&A från 2024 och framåt.

När transaktionen är slutförd kommer Vonage att bli ett helägt dotterbolag till Ericsson och kommer fortsätta att verka under sitt befintliga namn. Vonage kommer att rapporteras som ett separat segment i Ericssons redovisning. Vonage har sitt huvudkontor i Holmdel, New Jersey i USA med 2 200 anställda i USA, EMEA och APAC. De anställda kommer att stanna kvar i företaget och Vonages VD Rory Read kommer att ingå i Ericssons ledningsgrupp och rapportera till VD, Börje Ekholm. Read började på Vonage som VD i juli 2020. Med mer än tre decenniers global erfarenhet inom teknikbranschen var Read tidigare Chief Operating Executive för Dell Technologies och dessförinnan VD för Advanced Micro Devices (AMD).

Ericssons tidigare kommunicerade finansiella mål förblir oförändrade, inklusive långsiktiga EBITA-marginaler på 15-18%; långsiktigt fritt kassaflöde före M&A på 9-12% av nettoomsättning; och ett mål för 2022 års EBIT-marginal på 12-14% för Ericsson-koncernen exklusive Vonage.

Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande från Vonages aktieägare, regulatoriska godkännanden, och andra sedvanliga villkor, och förväntas ske under första halvåret 2022.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS FÖR MEDIA OCH ANALYTIKER

Två telefonkonferenser hålls för journalister, finansanalytiker och investerare. Börje Ekholm, VD och koncernchef och Carl Mellander, CFO svarar på frågor.

Konferenssamtal 9:10 CET

Telefonkonferensen börjar den 22 november kl. 09:10 CET (08:00 BST i London, 03:00 EDT i New York).

Anslut här till online-konferensen, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att kunna ställa frågor, använd följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Toll-free Sweden: 0200 883 685)

International/UK: +44 (0)333 300 0804 (Toll-free UK: 0800 358 9473)

US: +1 631 913 1422 (Toll-free US: +1 855 85 70686)

PIN code: 89920727#

Anslut gärna 15 minuter innan konferenssamtalet börjar.

Audio webcast finns tillgänglig cirka en timme konferenssamtalet genomförts.

Konferenssamtal 15:30 CET

Telefonkonferensen börjar den 22 november kl. 15:30 CET (14:30 BST i London, 09:30 EDT i New York).

Anslut här till online-konferensen, eller gå till www.ericsson.com/investors

För att kunna ställa frågor, använd följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 566 426 51 (Toll-free Sweden: 0200 883 685)

International/UK: +44 (0)333 300 0804 (Toll-free UK: 0800 358 9473)

US: +1 631 913 1422 (Toll-free US: +1 855 85 70686)

PIN code: 26077162#

Anslut gärna 15 minuter innan konferenssamtalet börjar.

On-demand

Audio webcast finns tillgänglig cirka en timme konferenssamtalet genomförts.

INFORMATION TILL REDAKTIONEN:

FÖLJ OSS:

Prenumerera på Ericssons pressmeddelanden här.
Prenumerara på Ericssons bloggar här

https://www.twitter.com/ericsson
https://www.facebook.com/ericsson
https://www.linkedin.com/company/ericsson

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Kontaktperson

Peter Nyquist, chef Investerarrelationer
Telefon: +46 705 75 29 06
E-post: peter.nyquist@ericsson.com

Investerare

Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post:  lena.haggblom@ericsson.com

Stefan Jelvin, Investerarrelationer
Telefon: +46 709 86 02 27
E-post: stefan.jelvin@ericsson.com

Media

Pressavdelningen

Telefon: 010-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com

OM ERICSSON
Ericsson möjliggör för leverantörer av mobilkommunikation att tillvarata det fullständiga värdet av uppkoppling. Företagets erbjudande sträcker sig över områdena Networks, Digital Services, Managed Services och Emerging Business och är utvecklat för att stödja våra kunder att digitalisera sin verksamhet, öka effektiviteten och att hitta nya intäktskällor. Ericssons investeringar i innovation har möjliggjort för miljarder människor världen över att ta del av nyttan med telefoni och mobilt bredband. Ericssons aktier är noterade på börserna Nasdaq Stockholm och Nasdaq New York. www.ericsson.com

Framtidsriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsriktade uttalanden, inklusive uttalanden om ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, framtida marknadsförhållanden, framtida händelser, finansiell ställning samt förväntat operativt och finansiellt resultat, särskilt information om:

- Våra mål, strategier, planeringsantaganden och operationella och finansiella resultatförväntningar

- Branschtrender, framtida kännetecken för och utveckling av våra marknader

- Vår framtida likviditet, finansiella resurser, investeringar, kostnadsbesparingar och lönsamhet

- Förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande produkter och tjänster, liksom planer på att lansera nya produkter och tjänster inklusive forsknings- och utvecklingskostnader

- Förmågan att leva upp till framtida planer och realisera potential för framtida tillväxt

- Förväntade operativa och finansiella resultat av strategiska samarbetsprojekt och joint ventures

- Tiden det tar innan förvärvade enheter och verksamheter integreras och blir lönsamma

- Teknik- och branschtrender, inklusive lagstiftning, standardisering, konkurrens och kundstruktur.

Orden ”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, ”trolig”, ”beräknas”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”bedöma”, ”kommer att”, ”bör”, ”strävan”, ”ambition”, ”försöka”, ”potential”, ”målsättning”, ”fortsätta” eller deras negativa versioner eller variationer samt liknande ord eller uttryck används för att identifiera framtidsriktade uttalanden. Alla uttalanden som hänför sig till förväntningar, planer eller andra beskrivningar av framtida händelser eller omständigheter, tillsammans med underliggande antaganden, utgör framtidsriktad information.

Vi gör investerare uppmärksamma på att dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter, varav många är svåra att förutse och generellt sett ligger utanför vår kontroll, vilket kan medföra att det faktiska resultatet kan skilja sig väsentligt från det uttalade, indikerade eller beräknade resultat som framgår av den framtidsriktade informationen och uttalandena.

Viktiga faktorer som kan påverka om och hur väl våra framtidsriktade uttalanden kommer att förverkligas innefattar, men är inte begränsade till, de faktorer som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer” i senaste kvartalsrapporten, och i avsnittet ”Riskfaktorer” i årsredovisningen för 2020.

Dessa framtidsriktade uttalanden återspeglar endast våra uppskattningar och antaganden vid tidpunkten när de gjordes. Vi avsäger oss uttryckligen skyldighet att, efter datumet för detta meddelande, uppdatera dessa framtidsriktade uttalanden, liksom de uppskattningar och antaganden som ligger till grund för dem, för att återspegla händelser eller förändrade förhållanden eller ändringar av förväntningar eller inträffandet av förväntade händelser, antingen som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2021 kl. 07:00 CET.