ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

Ericssons forskningsstiftelse

Stipendier från Lars Magnus Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning förklaras härmed öppna för ansökan för år 2019.

Ericsson är ett av världens ledande företag inom kommunikationsområdet. Ericsson satsar en avsevärd del av sin omsättning på forskning och utveckling. Koncernen bedriver egen forskning inom vissa nyckelområden, t ex radiosystem, mikrovågsteknik, samt multimedia och IP-nät, men är beroende av forskningsresultat inom ett betydligare bredare område. Ericsson har därför ett omfattande samarbete med universitet och högskolor.

Stiftelsen inrättades den 5 maj 1946, till minnet av Ericssons grundare Lars Magnus Ericsson, på 100-årsdagen av hans födelsedag. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att ge stipendier åt forskare och studerande inom svenska universitet och högskolor för civilingenjörs-examen eller motsvarande utbildning, som vill bedriva forskning på de områden av elektrotekniken, vilket är av intresse för bolagets verksamhet. Stipendier kan exempelvis ges till studenter som vill göra sitt exjobb utomlands, huvudsakligen är det dock doktorander och doktorer som utgör målgruppen för stipendierma.

Beloppen på stipendierna rör sig mellan 15 000 och 50 000 kr. Den sammanlagda utdelningen ligger i storleksordningen mellan en halv till en miljon SEK. Stipendierna har oftast varit avsedda som delfinansiering av en forskningsvistelse vid någon utländsk högskola eller för konferensdeltagande, där man får sitt bidrag accepterat.

Ansökan görs i fri form genom att skriva ett brev med summering på en halv sida, där man anger vad man vill ha pengar till och hur mycket. Skicka även med curriculum vitae, betyg, rekommendationsbrev, inbjudan från tilltänkt värd vid forskningsvistelse etc.

Ansökningar skall vara stiftelsens styrelse tillhanda senast fredagen den 22 februari 2019. Beslut meddelas den 5 maj 2019.

Ansökan skickas per e-post till katalin.wrange@ericsson.com (med ev bilagor i .doc, .ps- eller .pdf-format). Eventuella frågor kan skickas till ovanstående email adress.

Ansökan kan även skickas till följande adress:

LM Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning

Katalin Wrange

Sölvegatan 53

22 362 Lund