ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

In this section

Styrelseledamöter

Styrelsearvoden

Revisions- och Compliancekommittén

Finanskommittén

Kompensationskommittén

Teknik- och Vetenskapskommittén

Available in English Svenska

Styrelsearvoden

I enlighet med valberedningens förslag, beslöt årsstämman den 27 mars 2019 att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer, ska utgå enligt följande:

  • styrelsens ordförande SEK 4 075 000
  • övriga styrelseledamöter SEK 1 020 000 vardera
  • ordföranden i revisions- och compliancekommittén SEK 400 000
  • övriga ledamöter i revisions- och compliancekommittén SEK 250 000
  • ordföranden i finans-, kompensations-, respektive teknik och vetenskapskommittén SEK 200 000
  • övriga ledamöter i finans-, kompensations- respektive teknik och vetenskapskommittén SEK 175 000 vardera

Stämman godkände valberedningens förslag att delar av arvodet för styrelseuppdraget ska kunna betalas i form av syntetiska aktier.