Teknik- och Vetenskapskommittén

Tillgänglig på English Svenska
Teknik- och Vetenskapskommitténs uppgifter innefattar granskning och förberedelse av ärenden relaterade till teknik och vetenskap.

Teknik- och Vetenskapskommittén har bland annat följande uppgifter:

  • Granskning av och förberedelse för övervägande/beslut i styrelsen av ärenden som rör teknikstrategi och planering för koncernen, övervakning av ekosystemet för teknik, relationer och partnerskap; och
  • Granskning och förberedelse för övervägande/beslut i styrelsen av ärenden som rör inriktningen för vetenskap och geopolitisk påverkan.

Ledamöter i Teknik- och Vetenskapskommittén

Teknik- och Vetenskapskommitténs består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande Teknik- och Vetenskapskommittén består av följande ledamöter:

Kristin S. Rinne (kommittéordförande)
Jan Carlson
Nora Denzel
Kurt Jofs
Roger Svensson