I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2012

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum torsdagen den 3 maj 2012 kl 15.00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.

Protokoll från Årsstämman

Kallelse till Årsstämman

Kallelse

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen

LTV i korthet

Styelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap. 22 § finns här

Revisors yttrande om huruvida 2011 års riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns här.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Bilaga 3 till valberedningens förslag