Finanskommittén

Tillgänglig på English Svenska
Finanskommitténs uppgifter innefattar hantering av frågor som rör förvärv och avyttringar, finansiering och övervakning av koncernens finansiella riskexponering.

Finanskommittén har bland annat följande uppgifter:

  • Hantering av frågor som rör förvärv, investeringar och avyttringar
  • Hantering av kapitaltillskott till koncernen och dess dotterbolag
  • Upptagande av lån, utfärdande av garantier och liknande åtaganden samt godkännande av finansieringsstöd till kunder och leverantörer
  • Löpande övervakning av koncernens finansiella riskexponering

Finanskommittén har rätt att besluta i vissa ärenden, till exempel:

  • Direkt eller indirekt finansiering
  • Tillhandahållande av krediter
  • Beviljande av garantier och liknande åtaganden
  • Vissa investeringar, avyttringar och finansiella åtaganden

Ledamöter i Finanskommittén

Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande Finanskommittén består av följande ledamöter:

Ronnie Leten (ordförande) 
Helena Stjernholm
Jacob Wallenberg
Roger Svensson