In this section

Styrelseledamöter

Styrelsearvoden

Kommittén för Audit & Compliance

Finanskommittén

Kompensationskommittén

Teknik- och Vetenskapskommittén

Finanskommittén

Available in English Svenska
Finanskommitténs uppgifter innefattar hantering av frågor som rör förvärv och avyttringar, finansiering och övervakning av koncernens finansiella riskexponering.

Finanskommittén har bland annat följande uppgifter:

  • Hantering av frågor som rör förvärv, investeringar och avyttringar
  • Hantering av kapitaltillskott till koncernen och dess dotterbolag
  • Upptagande av lån, utfärdande av garantier och liknande åtaganden samt godkännande av finansieringsstöd till kunder och leverantörer
  • Löpande övervakning av koncernens finansiella riskexponering

Finanskommittén har rätt att besluta i vissa ärenden, till exempel:

  • Direkt eller indirekt finansiering
  • Tillhandahållande av krediter
  • Beviljande av garantier och liknande åtaganden
  • Vissa investeringar, avyttringar och finansiella åtaganden

Ledamöter i Finanskommittén

Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande Finanskommittén består av följande ledamöter:

Ronnie Leten (ordförande) 
Helena Stjernholm
Jacob Wallenberg
Roger Svensson