Kompensationskommittén

Tillgänglig på English Svenska
Kompensationskommitténs uppgifter innefattar granskning av ersättning till koncernledningen.

Kompensationskommittén har bland annat följande uppgifter:

  • Granska och förbereda förslag till lön och andra ersättningar, inklusive pensionsersättning, för den verkställande direktören och koncernchefen, för beslut i styrelsen.
  • Granska och förbereda förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernledningen). Förslaget läggs fram för beslut i styrelsen som därefter lägger fram ett förslag för beslut av årsstämman.
  • Godkänna förslag till lön och andra ersättningar, inklusive pensionsförmåner för medlemmerna i koncernledningen.
  • Granska och förbereda förslag om program för långsiktig rörlig ersättning och liknande ersättningslösningar. Dessa förslag läggs fram för beslut i styrelsen som därefter lägger fram förslag för beslut av årsstämman.

Ledamöter i Kompensationskommittén

Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses av styrelsen.

Den nuvarande Kompensationskommittén består av följande ledamöter:

Jon Fredrik Baksaas (kommittéordförande)
Kurt Jofs
Ronnie Leten
Kjell-Åke Soting

Kompensationskommittén har utsett Peter Boreham från Mercer som oberoende expert.

Information om ersättning

För mer information om fast och rörlig ersättning se avsnittet Rapport om ersättningar i årsredovisningen.