ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

In this section

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Ledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Available in English Svenska

Affärsetisk kod

Koden är vårt verktyg för att behålla vårt anseende som pålitlig partner, för att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och för att påminna oss om att varje handling räknas.
Solen skiner genom en trädkrona

Vårt mål är att agera med ansvar och öppenhet när vi bidrar till att skapa det uppkopplade samhället. Med vår erfarenhet från mer än 140 års global verksamhet förstår vi vikten av att driva verksamheten på ett hållbart sätt för att skapa de långsiktiga värden och det förtroende som krävs för fortsatta framgångsrika affärer.

God verksamhetsstyrning är grundläggande för ansvarsfullt företagande. Vår affärsetiska kod är vägledande för hur vi ska bedriva global affärsverksamhet.

Koden är en översikt över grundläggande koncernpolicy och koncerndirektiv som är vägledande för relationer mellan anställda och med externa intressenter.

Koden innehåller regler för alla som, under Ericssons ledning, utför arbete för Ericsson, oavsett om det är som anställd av Ericsson eller av en underleverantör eller som privat entreprenör.

Den affärsetiska koden är föremål för regelbunden översyn och bekräftelse av alla anställda. För att säkerställa att koden är tillgänglig för alla finns den översatt till mer än 30 språk.