I detta avsnitt

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsordning

Affärsetisk kod

Bolagsstämmor

Valberedning

Styrelsen

Koncernledning

Revisor

Intern kontroll över den finansiella rapporteringen

Ersättningar

Affärsetisk kod

Tillgänglig på English Svenska
Koden är vårt verktyg för att behålla vårt anseende som pålitlig partner, för att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och för att påminna oss om att varje handling räknas.
En grupp som tittar igenom Ericssons affärsetiska kod

Ericssons affärsetiska kod är vårt verktyg för att behålla anseendet som en pålitlig partner, för att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och för att påminna oss om att varje handling räknas.

Vi är stolta över att vara en ansvarsfull och relevant drivkraft för positiv förändring inom de områden och samhällen vi verkar i. För att lyckas måste vi sätta en hög standard och vinna affärer på meriter, förmåga och rättvisa och agera kraftfullt för att korrigera eventuella oegentligheter vi stöter på.

Den affärsetiska koden är vägledande i vårt arbete. Det ger oss resurserna och den information vi behöver för att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, fatta etiska beslut och upprätthålla förtroende hos våra kunder, partners och aktieägare.

Koden granskas regelbundet och bekräftas av alla som arbetar under Ericssons ledning. Koden översätts till 40 språk för att säkerställa att den är tillgänglig för alla.