I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2016

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls onsdagen den 13 april 2016 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Pressmeddelanden från årsstämman

Ericssons årsstämma 2016

Hans Vestberg at Ericsson AGM: “Transformation creates sustainable value”

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4.1

Bilaga 4.2

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 8.1

Bilaga 9

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2016; och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 april 2016

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

För mer information om att delta och rösta vid årsstämman se informationsrutan nedan.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.

LTV 2016 i korthet

Styrelsens motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 §

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägaren Einar Hellbom (punkt 20)

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (punkt 21 - 23)

 

Ditt deltagande

Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som aktieägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker att det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet.

Du kan delta genom att närvara personligen eller genom att rösta genom ombud.