In this section

Att delta och rösta på årsstämman

Information för dig

Besök Ericsson Studio

Så går det till på årsstämman

Vägbeskrivning till årsstämman

Information för dig

Årsredovisning

I början av mars varje år publicerar Ericsson sin årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig i olika format. Ladda ner Årsredovisningen 2016 eller beställ en tryckt version här.   

Rapport om ersättningar

I syfte att samla relevant information om Ericssons ersättningsprinciper och policy upprättas en särskild rapport om ersättningar. Rapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den finns också i den tryckta årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport

Ericsson ger årligen ut en bolagsstyrningsrapport som innehåller information om hur Ericsson styrs genom olika bolagsorgan och hur ansvar fördelas mellan bolagsorganen. Bolagsstyrningsrapporten är inkluderad som en separat del i årsredovisningen och finns tillgänglig här. Den finns också i den tryckta årsredovisningen.