Årsstämma 2017

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum onsdagen den 29 mars 2017 kl 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.
Årsstämma 2017

Pressmeddelande från årsstämman

Ericssons årsstämma 2017

Webcast från årsstämman

VD:s tal

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4.1 

Bilaga 4.2

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 7.1

Bilaga 8

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 mars 2017, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 mars 2017.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

För mer information om att delta och rösta vid årsstämman se nedan.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 §

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägaren Einar Hellbom (punkt 19)

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (punkt 20-23)

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson, 2016 

Ditt deltagande

Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som aktieägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker att det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet.

Du kan delta genom att närvara personligen eller genom att rösta genom ombud. Nedan beskrivs hur du går till väga.

Att delta och rösta på årsstämman
Besök Ericsson Studio
Information för dig
Så går det till på årsstämman
Vägbeskrivning till årsstämman