Årsstämma 2018

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum onsdagen den 28 mars 2018 kl 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm.
Årsstämma 2018

Pressmeddelanden från årsstämman

Börje Ekholm at Ericsson AGM: "Stabilize and simplify" (bara på engelska)

Ericssons årsstämma 2018

Videoinspelning av VD talet

VD:s tal

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4.1

Bilaga 4.2

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8 

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 mars 2018, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 mars 2018.

Anmälan kan göras:
1. online, eller
2. per telefon 08-402 90 54 vardagar kl 10:00-16:00 eller
3. skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Årsstämman/General Meeting of Shareholders
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan, namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

För mer information om att delta och rösta vid årsstämman se nedan.

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag finns i kallelsen.

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts 

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägaren Einar Hellbom (punkt 19)

Förslag från aktieägaren Mats Lagström (punkt 20) 

Ditt deltagande
Att delta i årsstämman är ett sätt för dig som aktieägare att medverka i bolagets beslut. Vi tycker att det är viktigt att få del av våra aktieägares synpunkter och förslag. Vid årsstämman ges också aktieägarna tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet. Du kan delta genom att närvara personligen eller genom att rösta genom ombud. Nedan beskrivs hur du går till väga.

Diskussion och frågor
Aktieägare kommer att ges tillfälle att ställa frågor om Ericssons verksamhet och resultat under årsstämman. Oftast ges tillfälle för frågor efter verkställande direktörens tal. Aktieägare kan också ställa frågor angående ett ärende i anslutning till ärendets behandling. Försök att hålla dina frågor korta och relevanta.

För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas in till bolaget i förväg via e-post till följande adress: investor.relations@ericsson.com.

Att delta och rösta på årsstämman
Information för dig
Besök Ericsson Studio
Vägbeskrivning till årsstämman