ericsson.com
Your location is listed as Global
Login

In this section

Styrelseledamöter

Styrelsearvoden

Revisions- och Compliancekommittén

Finanskommittén

Kompensationskommittén

Teknik- och Vetenskapskommittén

Available in English Svenska

Styrelseledamöter

Styrelseledamöter valda av årsstämman 2019.

   

Ronnie Leten

Ronnie Leten (invald 2018)

Styrelseordförande, ordförande i Finanskommittén och ledamot i Kompensationskommittén
Född 1956. Master of Science in Applied Economics, University of Hasselt, Belgien.
Nationalitet: Belgien
Styrelseordförande: Epiroc AB och Piab.
Styrelseledamot: AB SKF
Innehav i Ericsson: 100 000 B-aktier1, 128 452 köpoptioner2 samt 30 969 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Atlas Copco AB 2009–2017 och flera ledningspositioner inom Atlas Copcokoncernen 1997–2009 och 1985–1995. Tidigare befattningar innefattar fabrikschef på Tenneco Automotive Inc, Belgien, 1995–1997, och olika befattningar inom General Biscuits 1979–1985.

Helena Stjernholm

Helena Stjernholm (invald 2016)

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén
Född 1970. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige
Styrelseledamot: AB Industrivärden, AB Volvo och Sandvik AB.
Innehav i Ericsson: 20 060 B-aktier1 samt 27 277 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för AB Industrivärden sedan 2015. Delägare i riskkapitalbolaget IK Investment Partners (2008–2015), med ansvar för kontoret i Stockholm från 2011 till 2015. Investeringschef på IK Investment Partners (1998–2008). Tidigare erfarenhet som konsult för Bain & Company (1997–1998).

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg (invald 2011)

Vice styrelseordförande, ledamot i Finanskommittén
Född 1956. Bachelor of Science in Economics and Master of Business Administration, Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Reservofficer i svenska flottan.
Nationalitet: Sverige
Styrelseordförande: Investor AB
Vice styrelseordförande: ABB Ltd., FAM och Patricia Industries.
Styrelseledamot: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Nasdaq Inc.
Innehav i Ericsson: 427 703 B-aktier1 samt 36 699 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Styrelseordförande i Investor AB sedan 2005. Verkställande direktör och koncernchef för SEB 1997 och styrelseordförande i SEB 1998–2005. Executive Vice President och finanschef för Investor AB 1990–1993. Hedersordförande i IBLAC (Shanghais borgmästares International Business Leaders Advisory Council) och medlem i styrgruppen i European Round Table of Industrialists, vice ordförande i Swedish-American Chamber of Commerce US, medlem av International Advisory Board of the Atlantic Council, Washington DC, medlem av International Business Council inom World Economic Forum, Trilateral Commission samt Advisory Board of Tsinghua University.

Jon Fredrik Baksaas

Jon Fredrik Baksaas (invald 2017)

Ordförande i Kompensationskommittén
Född 1954. Master of Science in Economics, NHH Norwegian School of Economics & Business Administration, Norge.
Nationalitet: Norge
Styrelseordförande: Statnett SA.
Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken AB och Cloudberry Capital AS.
Innehav i Ericsson: 24 277 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Verkställande direktör och koncernchef för Telenor (2002–2015). Tidigare befattningar inom Telenorkoncernen sedan 1989, däribland vice verkställande direktör, finanschef och chef för TBK AS. Tidigare befattningar innefattar finanschef för Aker AS, finansdirektör för Stolt-Nielsen Seaway AS och controller inom Det Norske Veritas, Norge och Japan. Ledamot i styrelsen för GSMA (2008– 2016) och ordförande i styrelsen för GSMA (2014–2016).

Jan Carlson

Jan Carlson (invald 2017)

Ledamot i kommittén för Audit and Compliance och ledamot i Teknik- och vetenskapskommittén.
Född 1960. Civilingenjörsutbildning, Teknisk fysik och elektroteknik, Linköpings universitet.
Nationalitet: Sverige
Styrelseordförande: Autoliv Inc. och Veoneer Inc. 
Styrelseledamot: BorgWarner Inc. 
Innehav i Ericsson: 7 900 B-aktier1 samt 24 277 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Styrelseordförande samt verkställande direktör och koncernchef för Veoneer Inc. sedan juni 2018. Verkställande direktör och koncernchef för Autoliv Inc. 2007-2018 och styrelseordförande för Autoliv Inc. sedan 2014. Har innehaft tidigare positioner inom Autolivkoncernen sedan 1999, däribland chef för Autoliv Europe, Vice President Engineering och chef för Autoliv Electronics. Tidigare befattningar innefattar verkställande direktör för Saab Combitech och Swedish Gate Array.

Nora Denzel

Nora Denzel (invald 2013)

Ledamot i kommittén för Audit and Compliance och ledamot i Teknik- och vetenskapskommittén
Född 1962. Master of Business Administration, Santa Clara University, USA. Bachelor of Science in Computer Science, State University of New York, USA.
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Advanced Micro Devices, Inc., Talend Inc., och Talend SA.
Innehav i Ericsson: 3 850 B-aktier1 samt 10 604 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tillförordnad koncernchef för Outerwall Inc. (januari 2015–augusti 2015). Senior Vice President Big Data, Marketing and Social Product Design och General Manager för QuickBooks Payroll Division (2008–2012). Tidigare befattningar som Senior Vice President och General Manager för HP:s Global Software, Storage and Consulting Divisions (2000–2006), Senior Vice President för produktverksamheten vid Legato Systems (förvärvat av EMC) samt ett antal olika ingenjörs-, marknadsförings- och chefspositioner inom IBM. Ideell styrelseledamot i Anita Borg Institute och i Northern California-avdelningen av National Association of Corporate Directors (NACD). Branschrådgivare för riskkapitalbolaget EQT.

Börje Ekholm

Börje Ekholm (invald 2006)

Verkställande direktör, koncernchef och styrelseledamot
Född 1963. Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Master of Business Administration, INSEAD, Frankrike.
Nationalitet: Sverige och USA
Styrelseledamot: Alibaba Inc.
Innehav i Ericsson: 21 760 B-aktier och 1 009 000 ADS1, 15 860 syntetiska aktier3 samt 2 000 000 köpoptioner4.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande direktör och koncernchef för Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2017. Koncernchef för Patricia Industries, en division inom Investor AB (2015–15 januari 2017). Verkställande direktör och koncernchef för Investor AB 2005–2015. Tidigare chef för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. Tidigare befattningar på Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc. Ledamot i förtroenderådet i Choate Rosemary Hall. Hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Sedan 2017 medlem i styrgruppen för Digital Communication Governors inom World Economic Forum samt medlem i Bredbandskommissionen för hållbar utveckling.

Eric A. Elzvik

Eric A. Elzvik (invald 2017)

Ordförande för kommittén för Audit and Compliance
Född 1960. Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.
Nationalitet: Sverige och Schweiz
Styrelseordförande: IP-Only Group
Styrelseledamot: Fenix Marine Services, Landis+Gyr Group AG, AB Volvo och VFS Global.
Innehav i Ericsson: 10 000 B-aktier1 samt 8 091 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övrig information: Finanschef och medlem av ABB-koncernens Group Executive Committee (2013–2017). Finanschef för enheten ABB Discrete Automation & Motion (2010–2012) och för enheten Automation Products (2006– 2010). Tidigare befattningar inom ABB sedan 1984, däribland chefspositioner inom finans, företagsförvärv och nya investeringar. För närvarande branschrådgivare till riskkapitalbolag.

Kurt Jofs

Kurt Jofs (invald 2018)

Ledamot i Kompensationskommittén och ledamot i Teknik- och vetenskapskommittén
Född 1958. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Nationalitet: Sverige
Styrelseordförande: Tieto Corporation och Vesper Group.
Styrelseledamot: FeAl AB, Höganäs AB och Silver Resorts AB.
Innehav i Ericsson: 50 000 B-aktier1 samt 11 285 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Entreprenör och investerare med omfattande erfarenhet från olika branscher. Tidigare befattningar innefattar vice verkställande direktör och ansvarig för Ericssons Networks-verksamhet 2003–2008. Verkställande direktör för Segerström & Svensson 1999–2001. Verkställande direktör för Linjebuss 1996–1999 och olika befattningar inom ABB och Ericsson.

Kristin S. Rinne

Kristin S. Rinne (invald 2016)

Ordförande i Teknik- och vetenskapskommittén
Född 1954. Bachelor of Arts, Washburn University, USA.
Nationalitet: USA
Styrelseledamot: Synchronoss.
Innehav i Ericsson: 19 817 syntetiska aktier3.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Tidigare Senior Vice President, Network Technology, Network Architecture & Planning, på AT&T (2007–2014). CTO på Cingular Wireless (2005–2007) samt VP Technology & New Product Development på Cingular Wireless (2000–2005). Tidigare befattningar på Southwestern Bell och SBC (1976–2000). Ideell styrelseledamot i Washburn University Foundation samt Wycliffe Associates. Medlem i Link Labs Advisory Board.

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer 2018

Torbjörn Nyman

Torbjörn Nyman (utsedd 2017)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i kommittén för Audit and Compliance
Född 1961. Utsedd av LO.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 30 219 B-aktier1.

Anställd sedan 1996. Arbetar som ICT Strategic Product Manager inom affärsområdet Networks.

Kjell-Åke Soting

Kjell-Åke Soting (utsedd 2016)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i Kompensationskommittén
Född 1963. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 7 350 B aktier1.

Anställd sedan 1996. Arbetar som Global SQA Manager inom affärsområdet Networks.

Roger Svensson

Roger Svensson (utsedd 2011)

Arbetstagarrepresentant, ledamot i Finanskommittén och i Teknik- och Vetenskapskommittén
Född 1971. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 12 857 B aktier1.

Anställd sedan 1999. Arbetar som Global Process Architect for Test inom affärsområdet Networks.

Per Holmberg

Per Holmberg (utsedd 2018)

Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1966. Utsedd av LO.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: Inget1

Anställd sedan 1996. Arbetar som produktutvecklingschef inom affärsområdet Networks.

Anders Ripa

Anders Ripa (utsedd 2017)

Arbetstagarrepresentant - suppleant
Född 1962. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 1 954 B-aktier samt 608 A-aktier1.

Anställd sedan 1998. Arbetar som säkerhetsrådgivare för verksamhetskritiska och privata nätverk inom affärsområdet Networks.

Loredana Roslund

Loredana Roslund (utsedd 2017)

Arbetstagarrepresentant - suppleant
Född 1967. Utsedd av PTK.
Nationalitet: Sverige
Innehav i Ericsson: 1 637 B-aktier1.

Anställd sedan 1994. Arbetar som projektledare inom R&D inom affärsområdet Networks.


  1. Uppgifterna om innehav i Ericsson återspeglar innehavet per den 20 februari 2019 eller, för styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer (inklusive suppleanter), per den 31 december 2018, och omfattar om tillämpligt även innehav av närstående. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan ovan nämnda datum.
  2. Köpoptioner som utfärdats av Investor AB som berättigar till köp av B-aktier i Ericsson.
  3. Årsstämman har varje år sedan 2008 beslutat att en del av arvodet till styrelseledamöter ska kunna betalas i form av syntetiska aktier. Med ”syntetisk aktie” avses en rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning som motsvarar börskursen för en B-aktie i Ericsson vid utbetalningstillfället.
  4. Köpoptioner som utfärdats av AB Industrivärden (1 000 000 köpoptioner) och Investor AB (1 000 000 köpoptioner), som vardera berättigar till köp av en B-aktie i Ericsson från AB Industrivärden respektive Investor AB.