I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2011

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma ägde rum onsdagen den 13 april 2011 i Annexet, Ericsson Globe, Globentorget, Stockholm.

Protokoll från Årsstämman

Kallelse till Årsstämman

Kallelse

Valberedningens förslag

  • Förslag
  • Bilaga 1 Villkor för styrelsearvode i form av tilldelning av Syntetiska Aktier i Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2011
  • Bilaga 2 Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Bilaga 3 Procedur för att utse ledamöter i valberedningen, valberedningens uppdrag

Styrelsens förslag

Fullständiga förslag finns i Kallelse till årsstämma.

Deltagande

Tiden för anmälan till årsstämman har gått ut (7 april 2011).

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken per torsdagen den 7 april 2011 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 12 april 2011.

Frågor på stämman

Aktieägare är på vanligt sätt välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via epost: investor.relations@ericsson.com.