I detta avsnitt

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2014

Tillgänglig på English Svenska
Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma hölls fredagen den 11 april 2014 kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Pressmeddelanden från stämman

Ericssons årsstämma 2014

Ericssons VD understryker vikten av förändring på årsstämma

Protokoll från årsstämman

Protokoll

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4.1

Bilaga 4.2

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Kallelse till årsstämman

Kallelse

Läs pressmeddelandet här

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.

Bolagets pågående rörliga ersättningsprogram och Kompensationskommitténs utvärdering av dessa beskrivs i årsredovisningen 2013 i not K28 till koncernens bokslut.

Ersättningsrapporten som publiceras i årsredovisningen beskriver hur bolaget tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

LTV 2014 i korthet

Revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts finns tillgängligt här

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Bilaga 1 till valberedningens förslag

Bilaga 2 till valberedningens förslag

Förslag från aktieägare

Förslag från aktieägaren Einar Hellbom (punkt 13)

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson (punkt 14-16)